Name Of  Project

Clients/Main-Con

Contract Amount Duration
Cadangan Membina Dan Menyiapkan 1 Blok Bangunan Tambahan 15 Tingkat Hospital Pakar Ampang Puteri, Ampang, Selangor, Malaysia.

-Extra Low Voltage System

Hospital Pakar Ampang Puteri RM 2,965,249.00 Sept 15 –  Mar 17

c