Name Of  Project

Clients/

Main-Con

Contract Amount Duration
Cadangan Membina Dan Menyiapkan Di Plot 2, Yang Mengandungi 100 Unit Rumah Link 2 Tingkat, 20′ x 70′(Jenis A-5 Unit), Jenis A1-3 Unit, Jenis A2-40 Unit, Jenis A4-38 Unit, Jenis A4-8 Unit & A5-6 Unit), Berserta 4 Unit Rumah Link  2 Tingkat 24′ x 65′, (Jenis B-1 Unit, Jenis B1-1 Unit, Jenis B2-1 Unit & Jenis B3-1Unit) Dan Pencawang Elektrik ( Jenis Satu Ruang) Di Plot 2196, Jalan Kemajuan, Kuala Selangor, Selangor, Malaysia. Malconstrukt Sdn. Bhd. RM 30,444,708.28 Jun 15 –  Jun 17

c